คลังเก็บผู้เขียน: admin

การอบรมครูวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ปีที่ 3 (ปี2556) ศูนย์อบรมโรงเรียนปัว

ศูนย์อบรมครูวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปัว ได้กำหนดให้ครูวิทยาศาสตร์กลุ่มระดับกลาง กลุ่มพื้นฐาน และครูที่มีความสนใจ เข้าร่วมการอบรมด้วยระบบทางไกล (ETV) เพื่อพัฒนาครูตามหลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ปีที่ 3 โครงการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในช่วงระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2556 ณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

โพสท์ใน Uncategorized | แสดงความเห็น

การอบรมครูกลุ่มระดับกลาง ครูกลุ่มระดับพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2555 โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ศูนย์อบรมโรงเรียนปัว)

ภาพกิจกรรมการอบรม

โพสท์ใน Uncategorized | แสดงความเห็น